Varför säljer ni inte smällare, typ kinaskott?

Smällare, det vill säga fyrverkeripjäser vars främsta effekt är att ge ifrån sig en knall, är olagliga i Sverige sedan den 1 januari 2002. Därmed får smällare inte saluföras till konsumenter. Även andra fyrverkerier kan ge ifrån sig en knall vid användning, men eftersom knallen endast är en bieffekt genom…

läs mer

Varför säljer ni inte tigerraketer eller miniraketer?

Från och med den 4 juli 2017 är så kallade miniraketer förbjudna i Sverige för konsumenter, detta enligt ett beslut från MSB. Miniraketer betecknas numera som smällare snarare än småfyrverkerier eller raketer. Detta innebär att de faller under samma förbud som de klassiska tigerskotten.

läs mer