Varför säljer ni inte stora bomber med en diameter på 75 mm eller 100 mm?

Det är förbjudet att sälja konstbomber, vanligen benämnt bomber, som har en större rördiameter än 50 mm (2″) till konsumenter i Sverige. Det var tidigare tillåtet för konsumenter både att köpa och att avfyra stora bomber i kalibern 75 mm och 100 mm, men efter en lagändring som gjorde gällande i mars 2009 är det numera förbjudet.