Varför säljer ni inte tigerraketer eller miniraketer?

Från och med den 4 juli 2017 är så kallade miniraketer förbjudna i Sverige för konsumenter, detta enligt ett beslut från MSB. Miniraketer betecknas numera som smällare snarare än småfyrverkerier eller raketer. Detta innebär att de faller under samma förbud som de klassiska tigerskotten.