Varför säljer ni fortfarande pinnraketer, dessa blev väl förbjudna?

Pinnraketer är ännu inte förbjudna, detta rör sig om en vanlig missuppfattning som bottnar i en förvrängd massmedial uppmärksamhet och ryktesspridning. Där emot gäller att från och med mitten av 2019 kommer klassiska raketer på pinne att bli förbjudna – detta omfattar dock inte andra produkttyper, utan bara raketer på styrpinne. Nyåret 2018 är därmed sista nyåret med pinnraketer.