PROVSKJUTNINGAR 2017

Datum samt skjutschema för våra provskjutningar 2017 kommer upp inom kort.
Årets första provskjutning kommer att äga rum den 26 december.