18 år – så gammal måste du vara för att köpa, hantera och avfyra fyrverkerier. Syftet med åldersgränsen är att minska risken för eventuella skador. Som Polisen säger är det inte sällan just minderåriga som är inblandad i fyrverkerirelaterade olyckor. För att trygga denna åldersgräns har vi valt att införa 18-årsgräns vid besök i vår fyrverkeributik. Längre ner kan du läsa mer om varför vi valt att införa en sådan åldersgräns.

Vårdslös hantering av fyrverkerier är inget vi uppmuntrar. Vi har nolltolerans mot lagning. Faktum är att lagning av fyrverkeri till person under 18 år kan leda till böter. Vi vill inte heller att ni utsätter oss, våra grannar eller någon annan för avfyrande av fyrverkerier på gården eller parkeringen.
Både vi och tillsynsmyndigheten önskar att ni kan respektera ett sådant förbud, för fyrverkeritillståndets, grannarnas och främst för er hälsas skull.

Att vi valt att förbjuda den som är under 18 år från att gå in i butiken har bland annat att göra med att vi inte vill riskera att förlora vårt tillstånd att sälja fyrverkerier. Om det finns anledning för säljaren att misstänka att kunden köper för underårigs räkning får vi inte sälja. Det finns alltid risk för att medföljande barn uttalar sig på ett sådant sätt att det finns anledning att fundera på om köpet sker på uppdrag av den underårige.