Vilka legitimationshandlingar accepterar ni?

Vi accepterar följande legitimationshandlingar; Svenskt körkort, EU-pass med vinröd pärm, Skatteverkets ID-kort, svenskt nationellt ID-kort, SIS-märkt ID-kort samt svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet. Observera att vi  inte accepterar LMA-kort, icke SIS-märkta företags- eller ID-kort, födelsebevis eller intyg om ålder samt diverse övriga utländska ID-kort och personbevis som giltiga legitimationshandlingar.