När uppdateras hemsidan med årets priser och produkter?

Hemsidan är uppdaterad med 2020 års priser.