När uppdateras hemsidan med årets priser och produkter?

Vi beräknar att hemsidan skall vara uppdaterad med årets priser och sortiment lagom till årets försäljningspremiär den 21 december. Observera dock att vissa variationer kan förekomma för uppdatering av pris och sortiment i jämförelse med angiven tidsfrist, detta anges i sådana fall tydligt inom respektive produktkategori.