Kan man få något extra på köpet om han handlar för XXX kr?

Vi tillämpar inget generellt system som går ut på att man får något på köpet om man handlar för ett visst belopp, detta då det hade medfört att vi skulle varit tvungna att höja våra produktpriser. Istället har vi valt att sänka våra produktpriser så mycket det går, upp till 80% lägre priser än rekommenderade priser. Detta medför att du som kund får ut mer av våra extremt låga standardpriser än vad du skulle ha gjort om du fått något ”på köpet”.

För att som fyrverkeriförsäljare kunna erbjuder produkter ”på köpet” måste som försäljare istället hålla höga priser eller till och med höja sina ordinarie produktpriser (eller vidtaga andra åtgärder) för att generera en högre vinstmarginal. I slutändan är det alltså kunden själv som betalar för ebjudandet eller det de får på köpet genom exempelvis högre produktpriser.

Att lura kunder till att tro att det vinner något när de i själva verket betalar för det genom högre produktpriser och dolda kostnader tycker vi är oärligt. Därför förekommer inget sådant hos oss, utan kunden får vad denne betalar för utan dolda omkostnader.