Hur kommer de sig att ni har så låga priser, är era fyrverkerier gamla eller dåliga?

Våra fyrverkerier är varken gamla eller dåliga, utan håller samma höga kvalité som alla andra fyrverkerier som finns på marknaden. Vissa produkter håller till och med lite högre kvalité än genomsnittet. Anledningen till att vi kan hålla så låga priser är tack vare mycket stora inköpsvolymer samt införskaffande av restpartier och utgående artiklar, detta medför att vi kan prispressa fyrverkerierna till max och erbjuda upp till 80% lägre pris än rekommenderade priser för samma och/eller motsvarande produkter på marknaden.