Varför säljer ni inte pinnraketer med en krutvikt över 75 gram?

Raketer på styrpinne med en krutvikt över 75 gram är sedan april 2014 förbjudna att säljas till konsumenter i Sverige. De raketer vi saluför idag har av denna anledning max 75 gram krutladdning. Detta påverkar dock inte den synbara effekten nämnvärt i jämförelse med exempelvis raketer som tidigare hade 98 eller 120 gram krut. Den största skillnaden är att raketen inte stiger lika högt och att knallen är något lägre – men raketerna är i sig lika fina.