Det är förbjudet att sälja konstbomber, vanligen benämnt bomber, som har en större rördiameter än 50 mm (2″) till konsumenter i Sverige. Det var tidigare tillåtet för konsumenter både att köpa och att avfyra stora bomber i kalibern 75 mm och 100 mm, men efter en lagändring som gjorde gällande i mars 2009 är det numera förbjudet.